Planowane jest wybudowanie centralnego parku na terenach przy ul. Poznańskiej (około 10 ha) wraz z infrastrukturą sportową.

To prawie 12ha strefa rekreacji dla mieszkańców.

Zdjęcie: UMiG