Szanowni Państwo,
w trakcie kończącej się kadencji samorządu sporo udało nam się wykonać, sporo jednak jeszcze przed nami. Minione pięć lat bowiem upłynęło także pod znakiem projektowania i przygotowywania strategicznych miejskich inwestycji, które w tej chwili czekają na realizację. Mam tu na myśli m.in. tunel w ul. Tabaki, czy obwodnicę Swarzędza, a w nieco dalszej perspektywie przebudowę ul. Cieszkowskiego, na której powstaną trzy ronda, zorganizowanie parku miejskiego przy ul. Poznańskiej, ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Strzeleckiej, czy poprowadzenie linii tramwajowej do Swarzędza, oraz dróg i ścieżek
pieszo rowerowych w naszych sołectwach. Kontynuujmy wspólną wizję zrównoważonego rozwoju gminy,
doprowadzając rozpoczęte sprawy do końca. Jestem jedynym kandydatem bezpartyjnym, który wspólnie z Mieszkańcami będzie realizował przedstawioną wizję rozwoju Miasta i Gminy Swarzędz.
Dziękuję za poparcie mojej kandydatury zarówno Trzeciej Drodze jak i Koalicji Samorządowej OK Samorząd. Dla mnie najważniejszym poparciem będzie Państwa – Mieszkańców głos w niedzielnych wyborach na mnie jako swojego burmistrza oraz na kandydatów z moich list wyborczych.

Pozdrawiam
Marian Szkudlarek