• kanalizacja sanitarna w ramach Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” – etap III, IV, V.
  • kanalizacja sanitarna w ul. Brzask, Świt, Krańcowa, Katarzyńska w Gruszczynie
  • kanalizacja sanitarna w ul. Grudzińskiego i Ziołowej w Jasinie
  • sieci wodociągowe z przyłączami w ulicach: Betonowej, Budowlanej, Błękitnej, Braterskiej w Paczkowie
  • kanalizacja sanitarna w ul. Leśników i Działkowej w Wierzonce
  • kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków w Wierzenicy
  • sieć wodociągowa w Sokolnikach Gwiazdowskich