• ścieżka rowerowo-biegowa wzdłuż Jeziora Swarzędzkiego
  • integracyjny plac sportowo-rekreacyjny w Kobylnicy
  • kompleks sportowy przy ul. Św. Marcin w Swarzędzu, modernizacja stadionu lekkoatletycznego, bieżni, budowa szatni, boiska ze sztuczną nawierzchnią, parkingi
  • dziecięco-młodzieżowy placu zabaw na os. Kościuszkowców w Swarzędzu
  • siłownia zewnętrzna w Sokolnikach Gwiazdowskich
  • infrastruktura sportowo-rekreacyjna na boisku sportowym w Wierzonce
  • 3 strefy sportu i rekreacji w Zalasewie
  • plac zabawowo-rekreacyjny przy Zespole Szkół w Paczkowie
  • szatnie przy stadionie miejskim – ul. Św Marcin
  • place zabaw (m.in. os. Kościuszkowców, Zalasewo, nad jeziorem, ul. Piaski)