O mnie

Od ponad 30 lat mieszkam i pracuję w Swarzędzu, w Nowej Wsi. Mam czwórkę dorosłych dzieci. Jestem nauczycielką w Szkole Podstawowej numer 5 w Swarzędzu. Od 2018 roku jestem radną Rady Miejskiej i od 2023 roku Przewodniczącą Komisji Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu. Od wielu lat angażuję się w pracę na rzecz lokalnej społeczności. Tworzyłam i koordynowałam cztery projekty edukacyjne Erasmus+, z których skorzystało 38 nauczycieli i 140 uczniów. Jako radna Rady Miejskiej miałam możliwość bardziej skutecznie zabiegać o sprawy mieszkańców mojej okolicy. Napisałam cztery projekty obywatelskie, dzięki którym powstanie chodnik i droga rowerowa przy trasie 92, a Plac Handlowy jest w trakcie procesu rewitalizacji. W planach inwestycyjnych na najbliższe lata jest świetlica osiedlowa. Zabiegałam o powstanie klubu, miejsca spotkań dla seniorów. Od pół roku działa on jako Klub Młodych Duchem przy Placu Handlowym. Zabiegałam o dobre warunki działania szkół, przedszkoli, żłobków, bibliotek, bazy dla aktywności sportowej. Zabiegałam w wsparcie projektów społecznych. Jestem inicjatorem powstania archiwum samorządowego. Wspomagam organizacje charytatywne. Lubię nowe wyzwania, chętnie podejmuję nowe zadania i dbam o ich wysoką jakość.

Jako radna zadbam o:

  • bazę lokalową i poszerzeniem oferty edukacyjnej placówek oświatowych naszej gminy o: atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne, nowe metody pracy, międzynarodowe projekty,
  • jak najlepsze wyposażenie szkół i przedszkoli w nowoczesny i optymalnie wspierający rozwój sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz o sprawy pracowników jednostek samorządowych,
  • realizację zobowiązania wybudowania świetlicy w Nowej Wsi,
  • dokończenie rewitalizacji Placu Handlowego,
  • o przestrzeń do spotkań i rozwijania zainteresowań i pasji oraz poprawianie warunków życia młodych mieszkańców gminy,
  • poprawę warunków komunikacyjnych w gminie, szczególnie powstawanie dróg rowerowych i utrzymanie dobrych warunków dojazdu do pracy i szkół w ramach połączeń autobusowych i kolejowych, w tym zachowanie ulg w komunikacji miejskiej i dobrą jakość połączeń z Poznaniem i Swarzędzem (dla mieszkańców sołectw),
  • powstanie archiwum gminnego,
  • inicjatywy ekologiczne.