O mnie

Szczęśliwy mąż i ojciec, żona Wanda oraz trójka dorosłych, samodzielnych dzieci: Tomasz, Aleksandra, Agnieszka. Wiek 61 lat, od urodzenia mieszkaniec Swarzędza. Bezpartyjny. Wykształcenie wyższe, na kierunku Zarządzanie Przedsiębiorstwem, uczelnia – WSB.

Optymista, kochający ludzi.

Zawodowo – koordynator zmiany w międzynarodowym koncernie.

Radny Rady Miejskiej VII i VIII kadencji, Honorowy Dawca Krwi. Odznaczony przez Ministra Zdrowia odznaką „Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.

Program

W przyszłej kadencji będę zabiegał o:

  • jak najniższe podatki i opłaty ponoszone przez Mieszkańców,
  • budowę przedłużenia ścieżki rekreacyjnej nad Jeziorem Swarzędzkim wraz z placami zabaw zlokalizowanymi na końcowym odcinku ul. Strzeleckiej (zwycięski projekt zgłoszony przeze mnie w 2021 r. w budżecie obywatelskim),
  • dalszą budowę mieszkań komunalnych,
  • utwardzenie wraz z wykonaniem chodnika ul. Żurawinowej (droga łącząca ul. Działkową z DK92) i  Morelowej w Swarzędzu,
  • budowę placu zabaw dla dzieci przy zbiegu ul. Działkowej i Strzeleckiej,
  • likwidację barier dla osób z niepełnosprawnością,
  • dalszą poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
  • w miarę możliwości oczyszczenie i budowę kąpieliska nad Jeziorem Swarzędzkim.
  • działania proekologiczne.

A przede wszystkim będę słuchał głosu Mieszkańców.