O mnie

Szanowni Państwo,

jestem absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, gdzie uzyskałam tytuł magistra w zakresie specjalności nauczycielskiej. Posiadam tytuł trenera II klasy w piłce koszykowej, a także tytuł instruktora rekreacji ruchowej w zakresie piłki ręcznej. Zdobyłam również uprawnienia do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi kończąc kurs oligofrenopedagogiki. Był to mój świadomy wybór, ponieważ od najmłodszych lat sport i aktywność fizyczna oraz chęć pomagania innym odgrywa w moim życiu bardzo ważną rolę. Od 2007 roku do dnia dzisiejszego pracuję w Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu jako nauczyciel wychowania fizycznego. Od roku 2018 pełnię również funkcję wicedyrektora w tej placówce. Bardzo cenię sobie dobrą współpracę i wzajemne zrozumienie, jestem otwarta na drugiego człowieka. Chętnie włączam się we wszelkie inicjatywy mające na celu integrację środowiska lokalnego. Od wielu lat promuję aktywność fizyczną na terenie naszej Gminy.

Prywatnie jestem szczęśliwą mężatką i mamą prawie pełnoletniej córki. Cenię sobie chwile spędzone z najbliższymi. Moją pasją jest aktywność fizyczna, szczególnie bieganie. Ten rodzaj aktywności uczy mnie pokory i dyscypliny. To nie tylko rywalizacja z innymi, ale także z samym sobą. Z tego powodu kandydując do Rady Miasta, jestem gotowa do podejmowania różnych wyzwań wspierających naszą lokalną społeczność.

Proszę Państwa o wsparcie i zaufanie w nadchodzących wyborach. Wierzę, że razem możemy wprowadzić pozytywne zmiany i budować lepszą przyszłość.

Program

EDUKACJA

 • inicjatywy mające na celu budowanie silniejszych rodzin, lepszych relacji z dziećmi (m.in. warsztaty „Jak wspierać edukację swoich dzieci?”, uświadamianie jak ważny jest czas spędzany z dziećmi – „Spełniony dorosły”),
 • integracja społeczności lokalnej, szkolnej – „Wspólny dialog – lepsze jutro”,
 • wspieranie uczniów wykazujących szczególne zdolności oraz talent w różnych dziedzinach, aby mogli rozwijać swój potencjał na maksymalnym poziomie,
 • wprowadzenie programów wsparcia dla dzieci z rodzin o niższych dochodach oraz dla uczniów ze szczególnymi potrzebami,  
 • wspieranie nauczycieli – dostęp do szkoleń o różnej tematyce, dostosowanych do nowoczesnych metod nauczania oraz potrzeb uczniów.

ZDROWIE

 • wdrażanie programów promujących aktywność fizyczną oraz zdrowe nawyki żywieniowe wśród społeczności lokalnej zwłaszcza uczniów, dzięki czemu przyczynimy się do poprawy ich zdrowia fizycznego i psychicznego.
 • poprawa stanu zdrowia publicznego –m.in „Kursy pierwszej pomocy przedmedycznej”, „Profilaktyka chorób dla mieszkańców”.
 • organizacja inicjatyw mających na celu promowanie aktywności fizycznej wśród mieszkańców – zachęcanie do aktywności dzieci i dorosłych (m.in. „Poranna gimnastyka dla seniora”, „Parkrun dla wszystkich…”)

EKOLOGIA I INFRASTRUKTURA

 • działania proekologiczne dla poprawy jakości życia w naszej gminie.
 • wspieranie działań mających na celu modernizację Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu na osiedlu Kościuszkowców, w celu zwiększenia jej dostępności.
 • poprawa dostępności do usług oraz infrastruktury dla osób z niepełnosprawnościami
 • wdrażanie programów edukacyjnych dla mieszkańców dotyczących odpowiedzialnego posiadania zwierząt.