O mnie

W skrócie:

38 lat, inżynier informatyki, magister zarządzania, mąż i tata dwójki dzieci, działalność prowadzona wspólnie z żoną, nauczyciel informatyki, brat kurkowy, harcerz (w stopniu podharcmistrza), sędzia strzelectwa sportowego.

Szerzej:

W Swarzędzu mieszkam od urodzenia. Mam żonę i dwójkę dzieci. Dom zawsze pełen zwierząt, obecnie dwa psy, kot, chomik. Zawsze aktywnie uczestniczyłem we wspólnocie lokalnej. Prowadziłem drużynę harcerską, a od 14 lat aktywnie działam w Kurkowym Bractwie Strzeleckim w Swarzędzu. Jestem aktualnym Królem Kurkowym bractwa w Swarzędzu oraz Pierwszym Rycerzem Zjednoczenia Bractw Kurkowych RP. W bractwie zdobyłem uprawnienia sędziego strzelectwa sportowego, trenera PZSS oraz Instruktora Strzelectwa Sportowego. Zdobyte umiejętności wykorzystuje między innymi do szkolenia młodzieży, w tym prowadzonych treningach dla 2LO w Swarzędzu.
Pracuje w IT ale całe życie chciałem spróbować się w dwóch rolach: nauczyciela i radnego miejskiego.  Pierwsze marzenie już realizuje ucząc Informatyki w SP2, drugie marzenie próbuje zrealizować teraz!

Program:

Duże idee:

  • kryta strzelnica miejska w Swarzędzu.
  • nowe połączenia drogowe Swarzędz Północ – Południe
  • budowa obwodnicy Swarzędza 

Będę wspierał wszystkie idee mające na celu zmniejszenie korków w Swarzędzu.

Mniejsze konkrety:

  • wyjazd na Poznań ulica Strzelecką przechodzącą w ul. Sośnicką. Mimo iż jest to już terytorialnie Poznań, to skrzyżowanie powinno być poszerzone, gdyż jest drogą do pracy dla wielu Swarzędzan.
  • wspieranie swarzędzkich organizacji pozarządowych – stałe zwiększanie kwot dotacji.
  • zwiększanie kwot Budżetu Obywatelskiego (obroniłem prace magisterską z zarzadzania pt.: „Budżet obywatelski jako instrument wsparcia procesów rozwoju społeczno-gospodarczego i ochrony środowiska w Polsce – zróżnicowanie przestrzenne w układzie wschód-zachód”)

www.filipkopczynski.pl