O mnie

 • lat 59 
 • żonaty 
 • wykształcenie wyższe 
 • radny Rady Miejskiej w latach 2006-2018, w tym przewodniczący Komisji Budżetu i Komisji Rewizyjnej RM
 • od ukończenia studiów prowadzę prywatną działalność gospodarczą/stolarstwo meblowe 
 • wieloletni członek organów statutowych Cechu Stolarzy Swarzędzkich 
 • od zawsze mieszkaniec okręgu, z którego ubiegam się o mandat radnego

DLA MIASTA I GMINY ORAZ JEJ MIESZKAŃCÓW POPRZEZ WSPÓŁDZIAŁANIE Z BURMISTRZEM I RADĄ MIEJSKĄ CHCĘ:

 • ROZWOJU – poprzez aktywne współuczestnictwo oraz indywidualną inicjatywę uchwałodawczą oraz ugruntowanie już istniejących działań gospodarczych m.in. takich jak: 
  • przebudowa lub budowa nowych dróg (Ziołowa, Sołecka, Zapłocie, wschodnia obwodnica Swarzędza, przejazd w ulicy Tabaki)
  • modernizacja lub budowa ścieżek pieszo-rowerowych oraz chodników 
 • EKOLOGIA – szczególny nacisk na:
  • rozbudowę lub budowę nowych sieci wodnych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej
 • BEZPIECZEŚTWO – przez budowę nowych instalacji oświetleniowych
  przy naszych ulicach oraz bezpiecznych placów zabaw.
 • TRADYCJĘ – przez rozwijanie i podejmowanie nowych inicjatyw zmierzających do ugruntowania pozycji naszego miasta jako centrum usług rzemieślniczych na terenie kraju i Europy (Centrum Meblarstwa)

Drodzy Mieszkańcy, wierzę, że każdy oddany głos na mnie, to wyraz akceptacji dla mojej dojrzałej
i stabilnej drogi samorządowej, którą w przeszłości mogłem realizować dzięki Państwa wcześniejszemu poparciu, a w przyszłości impuls do nowych działań dla dobra Nas wszystkich, mieszkańców Naszego miasta i gminy. Proszę o głos. 

Z wyrazami szacunku, 
Krzysztof Szymanowski