Okręg 2 obejmuje:

sołectwa: Garby, Jasin, Kruszewnia, Rabowice, Zalasewo