O mnie

Mam 36 lat. W 2011 roku ukończyłam studia magisterskie na kierunku zarządzanie ze specjalnością zarządzanie marketingowe. Wcześniejsze studia licencjackie pozwoliły mi zdobyć wiedzę z zakresu psychologii w zarządzaniu.

Od ponad 17 lat związana jestem z branżą wnętrzarską. Na przestrzeni lat z sukcesami organizowałam liczne eventy, targi, imprezy integracyjne i kampanie marketingowe.

11 lat temu przeprowadziłam się do Zalasewa i do tego czasu aktywnie wspieram lokalną społeczność. Od 6 lat z zaangażowaniem działam w Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 w Zalasewie, obecnie pełniąc funkcję Przewodniczącej. Dzięki wspólnym działaniom udało nam się m.in. stworzyć nowoczesną salę do nauki języków obcych, rozbudować infrastrukturę rowerową przy szkole oraz wspierać aktywny i zdrowy tryb życia wśród naszych dzieci.

Zapoczątkowałam zielone nasadzenia wraz z nawodnieniem na ul. Serdecznej w Zalasewie prowadząc ten projekt od pomysłu po realizację.

Działam aktywnie, rozsądnie i skutecznie. Jestem świetnym organizatorem, z powodzeniem realizuję założone cele, planując i integrując.

Swoją postawą staram się dawać przykład, że chcieć to móc.

Gmina Swarzędz, w tym Zalasewo rozwijają się w szybkim tempie, chcę działać na ich rzecz, dla mieszkańców.

Program

  • modernizacja infrastruktury wentylacyjnej w Szkole Podstawowej nr 2 w Zalasewie poprzez wprowadzenie chłodnego powietrza do pomieszeń – w podziale na dwa etapy;
  • projekt „Rozwój” czyli cykl spotkań dla uczniów Szkół Podstawowych w Zalasewie i Swarzędzu mający na celu m.in. wyznaczenie granic między światem on-line, a rzeczywistością, budowanie poczucia własnej wartości, bez szkody na drugim człowieku;
  • modułowe zaplecze szatni sportowych wraz z parkingiem przy boisku do piłki nożnej oraz nowa nawierzchnia na samym boisku (ul. Kórnicka w Zalasewie);
  • doposażenie Activ Parku w urządzenia dla młodszych dzieci, nasadzenie drzew i ochrona przed słońcem;
  • dodatkowe boisko sportowe na terenie Kruszewni;
  • budowa Szkoły Podstawowej w Garbach wraz z zapleczem sportowo-rekreacyjnym;
  • całkowity remont dachu Szkoły Podstawowej nr 1;