O mnie

Piotr Garwoliński, mam lat 44 i jestem szczęśliwy mieszkańcem Swarzędza, gdzie z żoną i dwójką dzieci żyję i pracuję realizując swoje pasje. Z wykształcenia jestem starszym inspektorem bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szkoleniowcem. Wieloletnie doświadczenie zawodowe w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy nauczyło mnie myśleć o klika kroków naprzód, analizować ryzyko i przewidywać błędy systemowe, błędy nadzoru i niewłaściwe zachowania ludzkie, a co za tym idzie eliminować ryzyko w taki sposób, jak wykorzystanie nowoczesnych technologii, ale i sprawdzonych tradycyjnych rozwiązań, aby znacznie zmniejszyć liczbę poważniejszych w skutkach zdarzeń niebezpiecznych. Od urodzenia i z pasji związany jestem z polską muzyką, jestem wokalistą, autorem tekstów, producentem oraz wydawcą i kompozytorem muzycznym. Interesuję się też życiem politycznym, a chęć poprawy komfortu życia mieszkańców Naszej gminy było bodźcem, który nakłonił mnie do kandydowania w wyborach.

Program

  • rozbudowę i remonty dróg i chodników w celu poprawy bezpieczeństwa drogowego i usprawnień przejazdu pomiędzy północną a południową częścią Swarzędza,
  • poprawa jakości wody w Jeziorze Swarzędzkim i infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej,
  • zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i przedsiębiorcom, 
  • podniesienie poziomu bezpieczeństwa, wsparcia psychologicznego w szkołach, 
  • rozwój infrastruktury sportowej, oferty kulturalnej i rekreacji,
  • aktywizacja osób starszych i seniorów, 
  • wsparcie rodzin,
  • aktywizacja lokalnego rynku pracy,
  • wspieranie osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin.