O mnie

Mam męża i dwoje dorosłych dzieci. Od 5 lat jestem na emeryturze, a od 25 lat jestem sołtysem Kruszewni.

Chciałabym, aby w naszym sołectwie było więcej pięknych dróg, chodników i ścieżek rowerowych. To jest najważniejsza potrzeba naszych sołectw. Jeżeli uda się zrealizować chociaż część planów dla dobra mieszkańców, to będzie to sukces.

Najważniejsze zadania do zrealizowania:

  1. Przebudowa ul. Spółdzielczej, ul. Czarnoleskiej, ul. Białowieskiej wraz z II etapem obwodnicy Swarzędza 
  2. Budowa ul. Spółdzielczej – II etap ul. Złotopolskiej, ul. Słowiańskiej, ul. Widokowej. 
  3. Budowa świetlicy wiejskiej.