O mnie

 • manager finansowo-administracyjny w firmie produkcyjnej
 • 2015-2024 Sołtys Zalasewa
 • 2016 – zdobycie tytułu „Super Sołtys Wielkopolski”
 • 2014-2018 Przewodniczący Komisji Gospodarki
 • 2018-2024 Przewodniczący Komisji Budżetowej
 • konstruktywna współpraca z urzędami i organizacjami pozarządowymi, dzięki której zostało zrealizowanych wiele ważnych inwestycji takich jak poprawa infrastruktury drogowej, oświatowej czy też rekreacyjno-sportowej.

Program

Główne zadania, którymi się zajmę:

 • strategiczne inwestycje drogowe:
  • obwodnica Swarzędza
  • tunel pod torami kolejowymi ul. Tabaki a ul. Tysiąclecia
  • przebudowa ul. Cieszkowskiego wraz z budową 3 rond
 • lokalne inwestycje drogowe:
  • rondo w ul. Planetarnej i ul. Kupieckiej
  • rondo w ul. Kórnickiej i przedłużeniu ul. Armii Poznań
  • rondo w ul. Średzkiej i ul. Staniewskiego
  • budowa ul. Mokrej od ul. Kórnickiej do ul. Planetarnej
  • przebudowa ul. Przybylskiego i ul. Granicznej od ul. Kórnickiej do ul. Kupieckiej
  • budowa i utwardzenie dróg osiedlowych mających olbrzymie znaczenie dla lokalnej społeczności
  • budowa nowych chodników i ścieżek rowerowych zintegrowanych z m. Poznań
 • rozwój transportu publicznego poprzez zakup autobusów niskoemisyjnych oraz budowę nowego węzła przesiadkowego na ul. Łąkowej
 • wdrożenie karty Swarzędzanina: ulgi dla osób płacących podatki w gminie
 • wspieranie Klubów Seniora oraz organizacja warsztatów na miarę seniora XXI wieku
 • rozbudowa sieci kanalizacji na terenie Gminy
 • budowa terenów zielonych, parków, boisk wielofunkcyjnych i terenów rekreacyjnych
 • współpraca z Radami Sołeckim oraz organizacjami pozarządowymi
 • konsultacje społeczne i składanie w Waszym imieniu projektów
  do Budżetu Obywatelskiego

Ze swojej strony gwarantuję WAM współpracę ponad podziałami,
która będzie podstawą do realizacji założonych zadań, mających na celu uzyskanie poprawy jakości i standardu Waszego życia.