O mnie

Mam 49 lat. Od 28 lat mieszkam w gminie Swarzędz. Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu oraz Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie również na Wydziale Prawa ukończyłam studia podyplomowe o tematyce: Samorząd Terytorialny i Rozwój Lokalny. Zawodowo zajmuję się transportem publicznym i ciężarowym. Poza pracą, od dziewięciu lat jestem sołtysem Rabowic. Bardzo cenię sobie pracę z ludźmi, a nowe wyzwania napędzają mnie do działania. Wspólnie z Radą Sołecką oraz KGW Rabowice organizujemy wydarzenia kulturalno-społeczne. Na terenie naszego sołectwa współpracuję również z Wolontariatem Wielkopolskim, który swoją bogatą ofertę kieruje zarówno do najmłodszych i starszych mieszkańców.

Opiekuję się naszym wspólnym dobrem, jakim jest świetlica i przyległy teren. Wspieram wszelkie inicjatywy obywatelskie np. projekty w budżecie obywatelskim, które mogą mieć pozytywny wpływ na codzienne życie mieszkańców miasta i gminy Swarzędz. Lubię taekwondo i historię Polski. Moi ulubieni królowie to: Bolesław Chrobry i Stanisław August Poniatowski. Nigdy nie byłam członkiem żadnej partii politycznej.

Program

Jeśli otrzymam od Państwa szansę na dalsze działania chciałabym skupić się przede wszystkim na takich aspektach jak:

  • rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie sołectw,
  • przebudowa ulicy Bliskiej – gotowy projekt od ulicy Daglezjowej do granic administracyjnych sołectwa, a w opracowaniu od ulicy Bukowej do Rabowickiej,
  • remont nawierzchni i budowa chodnika w ulicy Bukowej,
  • poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg – montaż progów zwalniających oraz radarowych wyświetlaczy prędkości w głównych ciągach komunikacyjnych Rabowic,
  • rozbudowa sieci wodociągowej na terenie sołectw,
  • retencja w obszarach zagrożonych lokalnymi podtopieniam,i 
  • budowa boiska wielofunkcyjnego w Rabowicach – zadanie realizowane ze środków pozyskanych w budżecie obywatelskim,
  • realizacja kolejnych ważnych projektów w budżecie obywatelskim,
  • promocja naszej gminy poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych, a także historycznych.