O mnie

36-letnia magister psychologii zarządzania od urodzenia mieszkająca w gminie Swarzędz. Pracująca w lokalnej firmie rodzinnej na stanowisku dyrektora administracyjno-finansowego. Ukończyłam wiele kursów z dziedziny psychologii, prawa, ekonomii, bankowości i gospodarki. Jestem aktywnym członkiem Koła Gospodyń Wiejskich Garbaby w Garbach, gdzie zajmuję się również marketingiem. Jestem osobą bezpartyjną.

Najważniejsze dokonania

 • paczki świąteczne dla dzieci z Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kobylnicy
 • zaopatrzenie żywnościowe dla schroniska na Ligowcu
 • organizacja wraz z KGW Garbaby warsztatów oraz imprez integracyjnych dla mieszkańców wsi Garby oraz gminy Swarzędz
 • pozyskanie dotacji dla KGW Garbaby na zakup wyposażenia
 • zbiórki dla bezdomnych zwierząt i dla schronisk

Plan na mój okręg: 

 • suchą nogą przez wieś – czyli wybudowanie i modernizacja dróg (w tym budowa spowalniaczy), chodników i ścieżek rowerowych 
 • zwiększenie ilości śmietników oraz postawienie psich pakietów 
 • likwidacja szamb oraz walka o czyste powietrze 
 • udrożnienie i bieżąca eksploatacja rowów melioracyjnych
 • rozbudowa oświetlenia oraz monitoringu miejskiego
 • wzbogacenie świetlic wiejskich o sprzęt propagujący spędzanie aktywnie czasu na świeżym powietrzu 
 • zwiększenie nakładów finansowych na zapobieganie bezdomności zwierząt 
 • założenie programu oswajania z kulturą i sztuką dla dzieci z obszarów wiejskich 
 • przyspieszenie budowy obwodnicy Swarzędza
 • wydłużenie trasy linii autobusowej 425