O mnie

Mieszkam w Bogucinie od 2001r. Jestem żonaty i mam dwoje dzieci.

Od 2014 pełniłem funkcję sołtysa w Bogucinie przez prawie dwie kadencje. W tym okresie mojej społecznej pracy miałem przyjemność poznać mieszkańców mojej wsi oraz przyległych wiosek. 

W czasie sprawowania funkcji sołtysa udało się wykonać w Bogucinie:

  1. Remont nawierzchni jezdni w ul. Słocińskiego. 
  2. Budowę chodnika w ul. Słocińskiego.
  3. Budowę ul. Różanej. 
  4. Przebudowa ul. Jaśminowej. 
  5. Budowę świetlicy

oraz wiele innych mniejszych inwestycji polepszających komfort życia, takich jak odnowiony cały plac zabaw z siłownią zewnętrzną.

Współpraca z sołtysami z sąsiadujących wsi pozwoliła mi na zapoznanie się z potrzebami naszej okolicy. 

Jako jeden z założycieli stowarzyszenia Nasz Bogucin oraz Koła Gospodyń Wiejskich w Bogucinie jestem zaangażowany w ustawiczną pracę mającą na celu poprawę bezpieczeństwa i jakości życia w mojej wsi i okolicy. 

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu i determinacji wielu osób udało się nam zainicjować prace projektowe ZDM w Poznaniu nad światłami regulującymi wyjazd z Bogucina na ulicę Bałtycką.    

Prywatnie jestem otwartą osobą, która lubi pracować z ludźmi. Zatrudniony jestem w firmie Volkswagen Poznań na stanowisku starszego specjalisty BHP.

W myśl zasady „w zdrowym ciele, zdrowy duch” uprawiam różne konkurencje sportowe, w szczególności kolarstwo i bieganie. Kontakt z przyrodą i możliwość zwiedzania naszej pięknej okolicy jest dodatkową atrakcją.

Program

Dotychczasowa praca w sołectwie ukształtowała hierarchię problemów.

Nasza wieś ustawicznie boryka się z narastającymi problemami komunikacyjnymi. Przybywająca ilość samochodów, brak chodników, oświetlenia i ścieżek rowerowych pozwalających na bezpieczna komunikację to najważniejsze tematy, nad którymi rozpocząłem już pracę i chciałbym ją kontynuować. Jest to dla mnie najważniejszy kierunek działań.

We współpracy z wieloma osobami staramy się o bezpieczne ścieżki rowerowe w kierunku Poznania i Swarzędza, aby rozwiązać problem wykluczenia komunikacyjnego i bycia skazanym na samochód lub komunikację autobusową.

W zakresie polepszenia komunikacji kolejowej udzielam się w przedsięwzięciu PKP PLK, która zamierza wybudować tzw. kolejową obwodnicę Poznania. Będę dążył, aby przy lotnisku powstał przystanek kolejowy pozwalający również mieszkańcom Bogucina i Janikowa dogodnie korzystać z tej inwestycji. 

Okolica, w której mieszkamy ma ogromne potrzeby oraz potencjał na dalszy rozwój. Brakuje nam miejsc na aktywny wypoczynek, spotkania czy rekreację sportową. Dobrze zaprojektowany plac zabaw uwzględniający potrzeby zarówno dzieci i dorosłych zapewnia, że jest to miejsce, w których nawiązuje się trwałe przyjaźnie i spotyka z pozostałymi mieszkańcami. 

Merytoryczna współpraca z mieszkańcami poparta zrozumieniem i zaangażowaniem władz gminy sprawi, że uda się nam rozwiązać wiele spraw i najważniejszych potrzeb.