O mnie

W Gminie Swarzędz mieszkam od urodzenia. Również z tym miejscem związana jestem zawodowo i społecznie. Wiedzę zdobytą na studiach doktoranckich na Wydziale Ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu wykorzystuję nie tylko w prowadzeniu działalności gospodarczej z mężem i synami, ale także z powodzeniem w pracy społecznej. Inicjowałam wiele działań na rzecz poprawy życia na wsi jako wiceprezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów wprowadzałam fundusz sołecki w Wielkopolsce, który okazał się doskonałym motywatorem do pobudzenia aktywności społecznej na wsi. Promowałam powstawanie Kół Gospodyń Wiejskich cieszących się obecnie dużą akceptacją społeczną.

Mam duże doświadczenie w pracy samorządowej. Piątą kadencję jestem radną, drugą kadencję pełnię funkcję Przewodniczącej Rady Miejskiej. Pozyskiwałam środki zewnętrzne dla gminy i mojej miejscowości. Zabiegałam o opracowanie strategii rozwoju sołectw w Gminie Swarzędz. Inicjowałam prace związane z realizacją inwestycji drogowych i oświatowych. Zabiegałam o nowe linie komunikacji autobusowej. Organizowałam i uczestniczyłam w organizacji licznych imprez kulturalnych i sportowych oraz zawodów wędkarskich na terenie naszej gminy. Organizowałam szkolenia komputerowe dla seniorów, konsultacje społeczne dotyczące Budżetu Obywatelskiego.

Program

W przyszłej kadencji będę:

  • zabiegać o poprawę bezpieczeństwa publicznego poprzez rozbudowę oświetlenia, budowę dróg i chodników szczególnie w miejscach stanowiących dziś zagrożenie dla użytkowników, 
  • dążyć do rozbudowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej,
  • pracować na rzecz zwiększenia dostępności do komunikacji miejskiej,
  • zabiegać o budowę świetlic wiejskich w sołectwach, w których ich brak,
  • przyczynić się do budowy większej liczby placów zabaw i terenów sportowo- rekreacyjnych,
  • wspierać otwieranie przestrzeni dla osób z niepełnosprawnościami, modernizację ciągów komunikacyjnych pieszych i w budynkach,
  • wspierać inwestycje proekologiczne,
  • wpływać na racjonalny i sprawiedliwy podział środków społecznych,
  • wspierać inicjatywy Mieszkańców służące rozwojowi naszej gminy i poprawy jakości życia Mieszkańców. 

Jestem otwarta na dialog z Mieszkańcami i chętnie przedyskutuję zgłaszane potrzeby, aby wspólnie poszukać najlepszych rozwiązań.