O mnie

Urodziłem się 1 stycznia 1954 roku. Jestem żonaty, mam dwoje dzieci: córkę i syna oraz trzech wnuków i wnuczkę. 

Ukończyłem studia wyższe z tytułem inż. mechanik oraz studia podyplomowe w zakresie uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.

Posiadam Licencję Zarządcy Nieruchomości. Jestem czynnym zawodowo emerytem i pracuję jako Doradca Zarządu R.S.P. Kruszewnia ds.  Gospodarki Wodnej. Moim hobby są szachy, siatkówka, tenis stołowy i brydż.

Doświadczenie i osiągnięcia

Jestem radnym trzecia kadencję, w obecnej kadencji jestem W-ce Przewodniczącym Rady oraz członkiem Komisji Budżetu i Gospodarki, od czterech kadencji jestem członkiem Rady Sołeckiej Paczkowa. Doświadczenie i wiedza jaką posiadam pozwala mi skutecznie rozwiązywać problemy Mieszkańców i zabiegać o realizację inwestycji. Skutecznie zabiegałem między innymi o: budowę ul. Wiosennej i Folwarcznej w Paczkowie, zintegrowany węzeł przesiadkowy, oświetlenie w ul. Chłodnej i Filtrowej, budowę sieci wodociągowej w Sokolnikach Gwiazdowskich, budowę drogi i chodnika w Puszczykowie Zaborze, opracowanie koncepcji na budowę ścieżki pieszo-rowerowej Paczkowo-Sarbinowo- Łowęcin.

Opracowałem wnioski do Budżetu Obywatelskiego na: ścieżkę pieszo-rowerową Paczkowo-Sokolniki (dokumentacja), dokumentację na ul. Budowlaną

i Paprykową. Zorganizowałem turniej szachowy o Puchar Radnego oraz byłem współorganizatorem festynów rodzinnych w Paczkowie.

Program

Jeżeli będzie mi dane być radnym w najbliższej kadencji, to zamierzam zabiegać o:

  • budowę dróg, chodników i oświetlenia
  • budowę ścieżek pieszo-rowerowych
  • budowę stacji uzdatniania wody w Paczkowie
  • rozbudowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej
  • budowę świetlic w kolejnych sołectwach
  • realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego
  • wspieranie inicjatywy Mieszkańców sołectw naszej gminy
  • rozbudowę Szkoły Podstawowej w Paczkowie
  • propagowanie rekreacji i sportu