O mnie

Od ponad 40 lat działam na rzecz mieszkańców Gminy i Miasta Swarzędz. Moi sąsiedzi znają mnie jako lokalną społeczną działaczkę, dla której nie ma rzeczy niemożliwych, która jest inicjatorką i organizatorką wielu lokalnych przedsięwzięć, której leży na sercu los ludzi i naszej okolicy.

Od 16 lat pełnię funkcje sołtysa, jestem przewodnicząca Parafialnego Zespołu Caritas, prezesem Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie.

W Radzie Gminy potrzeba społeczników, ludzi gotowych do działania, którym celem jest łączenie środowisk wokół Naszych spraw.

Tylko taki człowiek może przyczynić się do realizacji potrzeb lokalnej społeczności. Jako zwykła mieszkanka naszej gminy uważam, że zdziałałam już wiele (np. organizacja letniego wyjazdu dla dzieci, młodzieży i seniorów, organizacja zajęć w świetlicy, budowa chodników, placu zabaw, boiska sportowego – rekreacyjnego, przejść dla pieszych, oświetlenia).

Liczę na to, że obecność w Radzie Gminy da mi narzędzia, by zdziałać jeszcze więcej.

Deklaracja programowa:

  • wyremontowanie i budowa: dróg gminnych i powiatowych, chodników, oświetlenia, wodociągów, oczyszczalni ścieków,
  • wspieranie projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Wierzonce,
  • rozbudowa ścieżek rowerowych łączących wioski ze Swarzędzem, a Swarzędz z Poznaniem,
  • wspieranie i rozwój komunikacji gminnej, tworzenie nowych połączeń bezpośrednich łączących ze Swarzędzem, a wioski z Poznaniem,
  • wspieranie budowy obwodnicy Swarzędza,
  • dbanie o zachowania wiejskiego pejzażu przy tworzeniu nowych projektów zagospodarowania przestrzennego.