Szanowni Mieszkańcy!

Dziękuję za zaufanie i poparcie okazywane naszym kandydatom w trakcie spotkań z Państwem i zbierania podpisów na listach. Państwa opinie, przekazywane mi przez kandydatów, potwierdziły nasze przekonanie, że Swarzędz zasługuje na dalszy dynamiczny rozwój, w którym priorytetem będą potrzeby jego Mieszkańców.

Dzięki Waszemu zaangażowaniu powstał nasz program wyborczy, którego szczegóły zamieszczone są w naszych materiałach oraz na naszej stronie.

To oczywiście kontynuacja działań z tej kadencji jak i wiele nowych, strategicznych dla miasta rozwiązań w wielu dziedzinach.

Uważam, że to właśnie Państwo powinniście mieć bezpośredni wpływ na wyznaczanie kierunków rozwoju gminy.  Dlatego wprowadziliśmy budżet obywatelski  i to Państwo wskazywali nam kierunek dalszego rozwoju. Liczne konsultacje społeczne i nowoczesne kanały komunikacji pozwoliły nam na bieżąco dostosowywać się do Państwa oczekiwań.

Podjąłem decyzję o ponownym kandydowaniu na urząd Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz, ponieważ znam i rozumiem potrzeby Mieszkańców naszej gminy.

Nie jestem i nigdy nie byłem członkiem żadnej partii politycznej i staję do wyborów jako jedyny niezależny kandydat, a na listach wyborczych komitetu znalazły się osoby dobrze znane Mieszkańcom miasta i gminy Swarzędz – lokalni liderzy, społecznicy, osoby działające w organizacjach i stowarzyszeniach, a także radni miejscy mijającej kadencji.

Burmistrza Swarzędza


Marian Szkudlarek