W czwartek, 7 marca, miało miejsce otwarcie Integracyjnego Ośrodka Rehabilitacji i Terapii dla Dzieci Niepełnosprawnych w Swarzędzu, który powstał w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 3.

Budowa nowoczesnej placówki służącej leczeniu i rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami od lat była naszym wspólnym marzeniem, a od początku tej kadencji samorządu – jednym z priorytetów. Dziękuję radnym za jednomyślne głosowanie za tą budową, a pozostałym osobom – za wszelką pomoc, dzięki której centrum mogło powstać.