Po drugie – inwestycje

 • priorytetowe inwestycje drogowe:
  • budowa obwodnicy Swarzędza
  • budowa tunelu pod torami w rejonie skansenu i ulicy Tabaki
  • budowa tunelu pod torami w Kobylnicy i Paczkowie
  • przebudowa ul. Cieszkowskiego i ul. Polnej
  • budowa bezkolizyjnego skrzyżowania ul. Poznańskiej z ul. Kirkora
 • budowa dróg lokalnych i chodników
 • doświetlenie przejść dla pieszych
 • przebudowa przejścia podziemnego pod torami w rejonie dworca PKP w Swarzędzu oraz budowa parkingu przy ul. Łąkowej
 • nowe miejsca parkingowe na terenie osiedli
 • rozwój systemu ścieżek rowerowych m.in. budowa ścieżek w kierunku Poznania, przedłużenie ścieżki nad Jez. Swarzędzkim wzdłuż ul. Strzeleckiej
 • rewitalizacja centrum Swarzędza i osiedli mieszkaniowych – m.in. przebudowa sieci kanalizacyjnej i odnowa dróg

Chcemy również kontynuować zapoczątkowany Plan Rozwoju Gminy Swarzędz na lata 2017-2021 – szczegóły planu