Po czwarte – lokalna przedsiębiorczość

  • przyjazny urząd
  • rozwój e–administracji
  • wspieranie rodzinnych, małych i średnich firm
  • rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego
  • wyznaczanie w planach terenów aktywizacji gospodarczej bez konfliktów z zabudową mieszkaniową
  • aktywna promocja gminy
  • promocja swarzędzkiego rzemiosła
  • bezpłatne porady prawne
  • plany zagospodarowania przestrzennego zgodne z oczekiwaniami Mieszkańców

 

Chcemy również kontynuować zapoczątkowany Plan Rozwoju Gminy Swarzędz na lata 2017-2021 – szczegóły planu