Po pierwsze – MIESZKAŃCY

  • priorytetem potrzeby Mieszkańców
  • budżet obywatelski – zwiększenie do 2,5 mln złotych rocznie
  • konsultacje społeczne – dialog z Mieszkańcami
  • bezpłatna komunikacja miejska – wprowadzanie kolejnych elementów
  • zakup kolejnych nowych autobusów – rozwój sieci autobusowej i częstsze kursy
  • podatki i opłaty lokalne na niezmienionym poziomie
  • dalsze efektywne wykorzystanie funduszy unijnych

 

Chcemy również kontynuować zapoczątkowany Plan Rozwoju Gminy Swarzędz na lata 2017-2021 – szczegóły planu