Po pierwsze – MIESZKAŃCY

  • konsultacje społeczne – dialog z Mieszkańcami
  • rozwój sieci autobusowej, nowe linie autobusowe i dodatkowe kursy
  • stabilne podatki i opłaty lokalne
  • wyższy budżet obywatelski, nowa kategoria: projekty społeczne
  • dalsze efektywne wykorzystanie funduszy unijnych
  • stworzenie parków i miejsc rekreacji na dostępnych terenach