Po trzecie – przyjazna gmina

 • edukacja, opieka żłobkowa i przedszkolna dostosowana do wyzwań współczesności;
  • zapewnienie dla każdego dziecka miejsca w żłobku i przedszkolu
  • dotacje z budżetu dla żłobków niepublicznych
  • rozbudowa SP nr 2 w Swarzędzu wraz z budową sali gimnastycznej
  • rozbudowa SP w Wierzonce wraz z budową sali gimnastycznej
  • rozbudowa SP nr 1 w Swarzędzu
  • rozbudowa SP nr 1 w Zalasewie
  • zapewnienie jednozmianowości w szkołach oraz bezpłatnych zajęć dodatkowych
  • wprowadzenie stypendiów dla uczniów zdolnych
 • rozwój sportu i rekreacji
  • budowa kąpieliska nad Jeziorem Swarzędzkim
  • remont hali SCSiR przy ul. św. Marcina
  • budowa boisk wielofunkcyjnych
  • boiska do gry w hokeja na trawie przy SP5 w Swarzędzu
  • budowa boiska przy SP1 w Zalasewie
  • budowa kortów tenisowych przy kompleksie sportowym
  • budowa świetlicy – m.in. Nowa Wieś, Garby, Sokolniki Gwiazdowskie, Łowęcin, Kruszewnia i Wierzenica
 • rozwój oferty kulturalnej
  • wystawy sztuki
  • kino plenerowe
  • spotkania z artystami
 • ekologia i ochrona środowiska;
  • dalsza poprawa czystości rzeki Cybiny i Jeziora Swarzędzkiego
  • walka ze SMOGIEM – dopłaty do wymiany pieców i termomodernizacji -> szczegóły
  • rozwój eko-patrolu
  • program edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży

 

Chcemy również kontynuować zapoczątkowany Plan Rozwoju Gminy Swarzędz na lata 2017-2021 – szczegóły planu