Po trzecie – PRZYJAZNA GMINA

 • edukacja, opieka żłobkowa i przedszkolna dostosowana do wyzwań współczeności
  • kolejne zwiększanie dotacji dla dziecka w żłobkach
  • rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wierzonce wraz z budową sali gimnastycznej
  • budowa Szkoły Podstawowej w Garbach
  • modernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 (windy), Szkoły Podstawowej nr 1 w Zalasewie (remont dachu), Szkoły Podstawowej nr 2 w Zalasewie (wentylacja)
  • remont Przedszkola nr 1 w Swarzędzu
  • rozwój sportu i rekreacji
  • połączenie sołectw z miastem ścieżkami pieszo-rowerowymi
  • budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią (tzw. balon piłkarski) oraz boiska trawiastego
  • budowa wielofunkcyjnego boiska w Rabowicach i Wierzenicy oraz modernizacja istniejących boisk
  • kąpielisko wraz z pomostami i miejscami rekreacji nad Jeziorem Swarzędzkim (w trakcie opracowania dokumentacji – etap decyzji środowiskowej)
  • budowa centralnego parku na terenach przy ul. Poznańskiej (około 10 ha)
  • połączenie ścieżką pieszo-rowerową z Poznaniem wzdłuż drogi krajowej nr 92 – dokumentacja w trakcie opracowania
  • budowa ścieżki rowerowej w ul. Szumana
  • budowa świetlic w pozostałych sołectwach oraz na Placu Handlowym w Swarzędzu
 • rozwój oferty kulturalnej
 • ekologia i ochrona środowiska
  • dalsza rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
  • retencja w obszarach zagrożonych lokalnymi podtopieniami
  • poprawa czystości Jeziora Swarzędzkiego i rzeki Cybiny
  • walka ze smogiem – dopłaty do wymiany pieców i termomodernizacji
  • program edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży
  • wymiana oświetlania na energooszczędne typu LED