O tym, że są konieczne nie trzeba chyba już nikogo przekonywać. Od początku tej kadencji położyliśmy nacisk na walkę ze smogiem na wielu płaszczyznach. Pamiętajmy też, że występowanie smogu to przede wszystkim problem ogólnokrajowy i to na tym szczeblu ze względu na skalę powinny już dawno zapaść decyzje dotyczące działań w tym zakresie. Taka inicjatywa powoli się pojawia, deklaruję że będziemy jako Swarzędz uczestniczyć we wszystkich możliwych programach, żeby powietrze w naszej gminie było jak najlepsze.

Również w Urzędzie Marszałkowskim widać postępy w tym zakresie ponieważ przez Sejmik zostały podjęte uchwały „smogowe” dotyczące m.in. zakazu sprzedaży kiepskiej jakości opału, zakazu montażu pieców do paliw stałych nie spełniających odpowiednich norm. To na pewno pomoże w egzekwowaniu przez Straż Miejską prawa w tym zakresie i te wymogi wpisujemy do wszystkich warunków zabudowy dotyczących nowej zabudowy.

I teraz najważniejsze – co zrobiliśmy do tej pory tylko u nas w gminie. Tak jak wspomniałem to cały wachlarz działań, który niewątpliwie zaczyna się od edukacji. Zaczynamy już od przedszkoli i podstawówek, tak aby dzieci przekonywały swoich rodziców i dziadków, czego nie należy wrzucać do pieca i jak postępować ze wszystkimi odpadami. Tu pomaga m.in. ostatni komiks dla najmłodszych, festyn EKO Swarzędz, pokazy jak palić w piecu, szereg artykułów prasowych i programów w TV. Powstała swarzędzka inicjatywa ekologiczna, jest osobna strona internetowa, która informuje o wszystkich działaniach. Współpracujemy z różnymi osobami i instytucjami w tej płaszczyźnie – min z Państwem. Tu dziękuję Wam za bezinteresowny wkład pracy i zaangażowania w tym temacie.

Myśląc o ochronie powietrza myślimy też o jak największej sieci ścieżek rowerowych. Przy nowych ulicach, które projektujemy – staramy się projektować zawsze ścieżki, by stworzyły zgraną sieć komunikacji w całym mieście.

Takie działania to również rozwój transportu niskoemisyjnego w gminie Swarzędz i takie elementy jak: bezpłatna komunikacja miejska dla uczniów, studentów, rodzin wielodzietnych, seniorów oraz osób korzystających z kolejowego publicznego transportu zbiorowego oraz budowa węzłów przesiadkowych (Swarzędz, Kobylnica, Paczkowo).

Im więcej osób przesiądzie się na transport zbiorowy – tym lepiej. I żeby nasz tabor też był ekologiczny zmieniamy autobusy na hybrydowe – 4 już są, pozostałe 7 będzie za kilka miesięcy bo są zamówione – oczywiście z dofinansowaniem.

Budynki użyteczności publicznej przeżyły już w większości termomodernizację, teraz remontowane są budynki komunalne, w nich od razu też następuje wymiana źródeł ogrzewania.

I na końcu te ostatnie działania, czyli czujniki stanu powietrza – chcielibyśmy, żeby mieszkańcy zdawali sobie sprawę jak wygląda poziom zanieczyszczeń, mogli uchronić się przed zagrożeniem, mieli taką informację ze swojego miejsca zamieszkania. Takie czujniki zainstalowaliśmy w kilku miejscach, zamierzamy stopniowo zwiększać ich liczbę. I najważniejsze, czyli to, co może najbardziej motywować mieszkańców do wymieniany starych źródeł ogrzewania – czyli dofinansowanie. Na ten cel można ubiegać się o 7 tys. lub 14 tys. zł (w zależności od rodzaju budynku). To również pojawiło się w tym roku i będzie kontynuowane w kolejnych latach wraz ze zwiększeniem puli, ponieważ coraz więcej osób wyraża chęć skorzystania.

Musimy pamiętać o tym, że walki ze smogiem nie wygramy sami. Wyszliśmy z naszymi inicjatywami przed innych bo jest to ważny problem dla mieszkańców. To walka na na wielu płaszczyznach i na pewno z pomocą innych samorządów i inicjatywą państwa ze względu na skalę i wagę tego zadania.

Przy okazji chcę Państwa zaprosić do Ośrodka Kultury na spotkanie „Czyste Powietrze” które współorganizujemy razem z Ministerstwem Środowiska w czwartek 18.10 br o godz. 18.00

1. Czy istniejąca sieć czujników SMOGu będzie rozszerzona o kolejne punkty na mapie gminy?
Tak. Oprócz własnej sieci czujników, które wprowadziliśmy jako jedna z pierwszych gmin w naszym regionie chcemy również wchodzić w projekty zewnętrze np. Metropolii Poznań gdzie czujniki znalazłyby się na min wszystkich szkołach.

2. Czy jednostka EkoPatrolu Straży Miejskiej powiększy się?
Jednostka Ekopatrolu jest wydzielona do zadań związanych z ochroną powietrza. Przeszli specjalne szkolenia, wiedzą np. jak pobrać próbki z pieca, aby mogły być przekazane do badań i tworzyć później odpowiedni dowód z sądzie, a za chwilę będą posiadać odpowiednie uprawnienia do starowania bezzałogowym statkiem powietrznym, który z dofinansowaniem udało się nabyć, który posiada też możliwość bieżącej analizy stanu powietrza. Wystarczy spojrzeć na stronę Straży Miejskiej czy na ich konto na FB gdzie na bieżąco informują o niektórych przypadkach wykroczeń, żeby upewnić się że jest to bardzo potrzebna jednostka w naszych strukturach. Oczywiście, jeśli zajdzie taka potrzeba będziemy ją powiększać. Z zeszłego roku możemy zaobserwować dużą liczbę interwencji i – niestety – mandatów, które wystawia Straż Miejska. Jednak takie kontrole muszą być i będą prowadzone, a winni powinni ponosić konsekwencja za zanieczyszczanie powietrza.

3. Na jakie wsparcie mogą liczyć mieszkańcy, chcący wymienić system ogrzewania na ekologiczny.
Na ten moment w Swarzędzu uruchomiliśmy dopłaty do wymiany starych źródeł ogrzewania na nowe – których parametry odpowiadają aktualnym normom. Stawiamy zarówno na gaz, a w szczególności na odnawialne źródła energii. Planujemy również stopniowe zwiększenie budżetu na ten cel i rozszerzenie oferty o kolejne punkty jak np. termomodernizacja.