Przebudowane zostały ulice: Zamkowa, Plac Powstańców Wielkopolskich, Adama Mickiewicza, Nowy Świat, Mylna, Bramkowa, Gołębia i Krótka wraz z siecią wodociągową, kanalizacją sanitarną i siecią gazową. Celem inwestycji była poprawa warunków komunikacji samochodowej, geometrii ulic oraz stanu technicznego nawierzchni drogowych. Ponadto zwiększona została ilość miejsc postojowych.

Zdjęcie: UMiG