W poniedziałek, 11 marca, z okazji Dnia Sołtysa, spotkałem się z obecnymi oraz byłymi sołtysami naszej gminy. Podczas tego wydarzenia złożyłem im życzenia i wyrazy wdzięczność za dotychczasową służbę. W towarzystwie Przewodniczącej Rady Miejskiej, Barbary Czachury, wręczyliśmy obecnym sołtysom listy gratulacyjne, podkreślając ich zaangażowanie i poświęcenie dla dobra społeczności lokalnej.